Tävlingsbestämmelser

Östersundscupen 

Tävlingsledare: Henrik Forslin
Bitr.tävlingsledare: Niclas Engström
Tävlingsjury: Niclas Engström


Tävlingsregler


Turneringen är sanktionerad av J/H Innebandyförbund och spelas efter SIBF:s regler. Varje klubb får anmäla flera lag per klass. Spelare får endast delta i ett lag per klass.

 

Dispenser kan sökas hos tävlingsledningen och skall göras innan anmälan stänger för att kunna behandlas. Vid behov av könsdispens så måste ni ha en regional dispens för innevarande säsong.

 

Spelregler

Vi följer SIBFs Tävlingsregler

 

Lagen är garanterade minst 4 matcher, Ingen resultatrapportering eller upprättande av tabell sker i de blå klasserna. Östersundscupen förbehåller sig även rätten att slå ihop klasser beroende på anmälningsprofilen eller föreslå flytt av lag till annan klass, detta för att göra en så bra tävling som möjligt. I slutspelet tillämpas cupsystem enligt utslagningsmetoden, placering i gruppen avgör motståndet i slutspelet. Spelare får ej representera två lag som är anmälda i samma klass.

 

Matchinformation

Matchtiden för matcher i Klass: xxxxxxx: 2x15 minuter rullande tid. I finalerna är det 2x20 minuter rullande tid, med effektiv tid sista 3 minuter. - Timeout tillåten.

Klass xxxxxxx: 2x12 minuter rullande tid. Spel 4 mot 4.

 

Lagen ska stå uppställda för tekning på utsatt tid men hela laget på bänken, dvs man kan inte fylla på med spelare till laget när matchen börjat.

 

Slutspel

Pokal till segrande lag i finalerna.

 

Vid oavgjorda matcher i slutspelet gäller sudden death max 5 min rullande tid, sedan straffar först 5 st/lag och därefter 1/lag tills avgörande sker.

 

Alkoholförbud

Naturligtvis alkohol/drogförbud i sporthallar och logi. Lag som bryter mot detta kommer att skickas hem och debiteras en bötesavgift på 3000 kronor.

 

 - Samtliga deltagare i de yngre klasserna (icke resultaträknande) får medalj


Placering i turnering


Placering i turnering avgörs enligt nedan där man går steg för steg tills man kan särskilja de placeringar som behöver särskiljas.

 

- Turneringsplacering avgörs genom antal poäng i aktuell grupp

- Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes möte/n, det vill säga att en ny tabell räknas fram med berörda lag

- Inbördes placering avgörs genom antal poäng

- Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes målskillnad, det vill säga skillnaden mellan antalet gjorda och insläppta mål

- Är målskillnaden lika placeras det lag främst som har gjort flest inbördes mål

- Är lagen trots detta lika avgörs placering genom total målskillnad där alla resultat i gruppen räknas

- Är målskillnaden lika placeras det lag främst som totalt har gjort flest mål i gruppen

- Är lagen trots detta lika placeras det lag främst som har minst antal utvisningsminuter i gruppen

- Är lagen trots detta lika sker lottning mellan de lag som ej kunnat särskiljas


Protest


Protester skall inlämnas skriftligen till tävlingssekretariatet av protesterande lags ansvarige ledare senast 120 minuter efter det att berörd match avslutats. Protestavgift (1000:-) skall inbetalas samtidigt som protest inlämnas. Avgiften återfås om protesten godkännes.